Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Osobní údaje soutěžících i vaše pečlivě chráníme a nakládáme s nimi výhradně dle platné legislativy. Podrobné informace najdete na této stránce.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je paní Radka Fišarová, IČ 664 26 286, Zeleneč, U Obory 729, PSČ 250 91, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala níže uvedené osobní údaje.

Jaké údaje zpracováváme

Všechny uvedené údaje zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu a výhradně za účelem organizace soutěže Chci Tě slyšet!

 • jméno a příjmení (účastníka soutěže-dítěte, jeho zákonného zástupce)
 • rok narození dítěte
 • e-mail (účastníka soutěže-dítěte, jeho zákonného zástupce)
 • telefonní číslo (účastníka soutěže-dítěte, jeho zákonného zástupce)
 • místo bydliště (obec, město) dítěte
 • soutěžní video záznam hudebního vystoupení dítěte dle pravidel soutěže

Zveřejnění soutěžní videonahrávky na YouTube kanálu a sociálních sítích

V případě, že jste nám poskytli souhlas, zveřejňujeme soutěžní videozáznam účastníka soutěže (dítěte) za účelem propagace soutěže u mediálních partnerů soutěže a na YouTube kanálu po dobu konání soutěže a 3 měsíce po jejím skončení, nejdéle však do 30. 9. 2021.

U všech návštěvníků webu chciteslyset.cz zpracováváme tato data

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 3 měsíce po jejím skončení, nejdéle však do 31. 12. 2021.

Kdo může zpracovávat vaše osobní údaje

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • rodinní příslušníci Správce pod osobním dohledem Správce
 • společnost cee art management s.r.o., IČ 07753900, se sídlem Ke Stírce 1844/35, Praha 8 – Kobylisy, pod osobním dohledem Správce
 • digitální agentura Perspectivo s.r.o., IČ: 03162761, se sídlem Nádražní 59/112, 150 00 Praha 5, pod osobním dohledem Správce
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá, ale bylo by nutné se na ně obrátit v případě velmi vysokého zájmu účastníků soutěže

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje jsou maximálně chráněny před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Pečlivě je dbáno na aktuálnost systémů, softwarů a programů. Velkou důležitost má používání antivirových programů a bezpečnosti fyzických úložišť dat v naší kanceláři.

Vaše práva

Podle nařízení máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět.
 • Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů.
 • Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
 • Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů.

Svá práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů:

Email: soutez@chciteslyset.cz
Adresa: Zeleneč, U Obory 729, PSČ 250 91

Požadované informace, resp. vyjádření, vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Cookies

Na našich webových stránkách chciteslyset.cz využíváme také cookies. Umožňují nám zjistit, jak návštěvníci pracují s obsahem webu. Získané údaje nám pomáhají web zlepšovat. Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Co jsou cookies a jaká je jejich funkce

Je to malé množství dat, které ve formě textového souboru server navštívené stránky odesílá do zařízení uživatele (ať už jde o počítač, tablet nebo telefon), kde se uloží. Při každé návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru. 

Díky tomu webový server například rozpozná, že jste web již v minulosti navštívili a jaký jazyk používáte.

Typy cookies

Soubory cookies je možné dělit podle různých kritérií. Nejčastěji se používá následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které se automaticky smažou po opuštění webu uživatelem.
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel web opustí. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k zacílení reklamy na jiných stránkách.

Jak zamezit používání souborů cookies?

Tím, že webové stránky chciteslyset.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v prohlížení bez využívání cookies, můžete je ve svém webovém prohlížeči zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookies může dojít k narušení funkčnosti webových stránek chciteslyset.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnost dne 15. dubna 2021.

Můžeme je kdykoli změnit formou vydání jejich nového úplného znění. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách naší organizace a současně je dostupné na naší adrese.